Torpet Blåsten

under Dykärr i Gölhults rote

Torpet kallades tidigare för Sörtorp. Från torpet Spången kommer 1825 Johan Magnusson Fröjd hit med hustrun Stina och fem barn. De hade tidigare även bott på torpet Tuppås. De bor kvar till 1829 då de flyttar till närbelägna torpet Småhaga. De sista som bott här var Anders Johan Karlsson Nord som kom hit 1875 från torpet Lyckås. Med sig hade Anders hustrun Hedda Sofia Andersdotter och tre barn. Familjen flyttar 1880 till fattigstugan under Habo prästgård.