Backstugan Petersborg

under Dalen i Gölhults rote

Noterat ur sockenstämmoprotokoll 1850: ”§6 Hammarstrands begäran, att det måtte honom tillåtas att bygga sin stuga på Allmänningen vid Qvislan beviljades. Sex rutors jord omkring stugan får Hammarstrand intaga och omhägna”. År 1852 flyttar Johan Samuel Hammarstrand hit med familj. Johan Samuel dör 1865. Hustrun Maria Elisabet Bergin bor kvar till sin död 1889. De sista som bott här var änkan Augusta Josefina Johansdotter och dottern Anna Sigrid Ingeborg . De flyttar 1897 till Anneberg under Stora Flittered. Varför stället heter Pettersborg är ej känt