Torpet Torpet

under Svenshult i Gölhults rote

Torpet var ett torp under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34. Vid Laga skiftet köper Corporalen Carl Gustaf Roos Torpet och stället benämns därefter som en egen brukningsgård. På Torpets ägor låg och ingick torpet Högaberg, se GÖ 156 Högaberg. Torpet har haft några olika namn under åren som, Biörshemmet, Ett Torp under Svenshult, Torpet, Torpet Rosenlund och från ca 1860 heter stället Torpet. Torpet finns markerad på Habo sockenkarta från år 1710, på Laga skifteskartan år 1833-34 och på alla därefter ritade kartor.