Torpet Suntås

under Maden i Sibbos rote

Från Bottnaryd kom omkring 1810 Johannes Jonsson hit. Med sig hade han hustrun Cajsa Abrahamsdotter och två barn. Hustrun Cajsa dör 1833 och Johannes gifter 1836 om sig med pigan Stina Larsdotter. Johannes dör 1857 och Stina dör 1861. Ny familj kommer 1857 från Risbro kvarn, nämligen Abraham Andersson med hustrun Inga Svendotter och fyra barn. Johannes son Magnus bor också kvar. År 1891 är stället tomt då alla flyttar till olika ställen. Efter laga skifte 1868 brukas Suntås under gården.