Backstugan Gäbo stuga

under Gäbo i Gölhults rote

Backstugan finns markerad på Storkifteskartan från 1804. Se område nr 29. Backstugan finns inte kvar på Häradsekonomiska kartan från 1877. Stugan var belägen norr om torpet Ryssåsen på Gäbo ägor.