Kvarnen Karthagens Tegelbruk

under Karthagen i Darängs rote