Backstugan Askelund (Sandbacken)

under Gullskog i Gullskogs rote

År 1797 benämns platsen för Askelundslyckan. Backstugan avsöndras år 1911 och har då namnet Sandbacken.