Torpet Bjelkebo

under Holmen i Holmens rote

År 1864 inflyttar från Gölhults soldattorp afskedade soldaten Anders Johansson-Gölin, född år 1814 i Räfsebo, med hustrun Beata Andersdotter. Förpantningskontrakt 1864: ”Undertecknade jordegare av 3/32 mtl. Holmen gör hermed veterligt att vi af fri vilja upplåtit och försålt ett stycke jord Bjelkebo kallat till soldaten Anders Gölin och dennes hustru på 49 år för en köpesumma av 1000 riksdaler.” Holmen 4 maj 1863: Gustav Johansson o Stina Lisa Andersdotter. Gölin säljer Bjelkebo 1892 till Per Johan Karlsson. År 1907 rivs husen och marken läggs till Sörgården i Holmen.