Torpet Högarydet 2

under Somneryd i Gölhults rote

Från Somneryd kom 1858 arrendatorn Anders Johan Johansson hit med hustrun Henrika Johansdotter och fyra barn. Familjen flyttar 1878 till Lilla Mon, ett skogsskifte under Somneryd. Samma år kommer den avskedade soldaten Karl Johan Karlsson Plym hit med hustrun Lovisa Karlsdotter. Lovisa dör 1884 och Karl flyttar till Utvängstorp samma år. Gratialisten Johannes Sköld kom hit 1885 med hustrun Stina Sjöman. Båda dör 1889. Den sista kända som bott här är pigan Johanna Johansdotter som kom hit 1890 med två oäkta söner. De flyttar 1892 till Jönköping.