Backstugan Sandsjö

under Espered i Sibbos rote

Backstuga på utmark vid Furusjöns norra sida.