Backstugan Enebacken

under Svenshult i Gölhults rote

Kallas även ”Fingals lôcka”. Första kända bosättning, Gustaf Svensson Lind född 1810 i Fågelås och hustrun Cathrina Pettersdotter född 1809 i Bruket. De kommer som nygifta hit år 1862. Sista boende var f.d. soldaten Johan Petter Fingal som varit soldat på Qvills soldattorp Backen, nr 538 Skaraborgs Regemente. Johan Fingal flyttar år 1910 till Gustav Adolfs fattighus och dog där år 1916. Husen revs omkring 1910 och flyttades till Mullsjö. Stugorna finns med på Häradsekonomiska kartan år 1877 och på Skifteskartan från år 1897.