Torpet Björkekullen

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

En bebyggd fastighet år 1829. Marken uppmätt detta år inför kommande skatteläggning.