Torpet Kråmmebron

under Sjöbol i Sibbos rote

Gammalt torp där Håkans son Arvid föds redan 1737. Har troligen varit två torp under 1700-talet och soldaten i Kråmmered har haft gärden här. Torpet har även varit undantag för Sjöbol. De sista kända som bodde här var änkan Johanna Albertina Aronsson, född Lundqvist. Hon kom hit 1914 från Sandhem med sönerna Oskar Wilhelm och Artur Rudolf. De flyttar 1923 till Falköpings stad och är de sista kända som bott här.