Backstugan Tomten

under Eket i Ekets rote

Kalla även "Stena-Gustafs" stuga. Backstugan Tomten under Eket uppfördes troligen innan 1820. Den första som bodde här var änkan och inhysehjonet Ingjerd Pettersdotter, född 1759 på Högaberg, hon kom hit från Fiskebäckstomt 1819. Ytterligare en änka och dennas son bodde där en längre tid. Efter Ingjerds död 1832 flyttade Johannes Abrahamsson Flod och dennes hustru Cajsa Magnusdotter med fyra barn in från Marielund under Eskhult. De flyttar in 1836. Yngsta dottern Maria Flod, född 1840, bodde sedan i stugan till sin död 1919. Från 1885, då Johannes dog, bodde Maria där själv (modern avled 1876). Stugan står sedan tom några år, men i mitten av 1920-talet flyttade den man in vars namn stugan idag bär, Sven Gustaf Gustafsson, Stena-Gustaf kallad. Gustaf som föddes i Grönehög 1862, kom till Tomten från Solberga. Han hade varit stensprängare som namnet antyder. Nu gick han omkring i trakten och bytte kvastar och späntade stickor m.m. mot mat. Efter Gustafs död 1938 har ingen haft stugan som permanent bostad. Stugan finns fortfarande kvar och står nu i Habo hembygsgård. (Källa Stieg Erland Dagman).