Backstugan Nybygget

under Tranemaden i Darängs rote

Backstugan Nybygget omnämnd första gången år 1859. Här har "brunnsborraren" August Johansson bott. Han borrade hål i stockar vilka användes till vattenledningsrör. August dog år 1918. Numera friköpt från Tranemaden.