Torpet Nybygget Mon

under Västra Kärr i Sibbos rote

Mon ligger på det s.k. Hastverket, som är ett skogsskift under Västra Kärr. Det finns troligen torpare här innan 1800, men de första kända är Håkan Larsson och hans hustru Annika Gustafsdotter samt sonen Carl. Åtta familjer har bott här, den sista familjen kom hit 1873 från torpet Mon under Stora Hallebo. Det var torparen Johan August Andersson, hans hustru Gustafva Larsdotter och fyra döttrar. Ytterligare sex barn föds innan Johan August dör 1893. Barnen flyttar ut men hustrun Gustafva bor ensam kvar till sin död 1917. Hon är den sista kända som bott här.