Torpet Brukets torp

under Svenshult i Gölhults rote

Bruket nämns i jordeboken år 1685 och är då ett torp samt augment under Svenshult. Från år 1742-43, när masugnen anlades, redovisas jordbruket separat i kyrkoböckerna som Torpet under Bruket och nya byggnader uppfördes troligen på denna plats. Där nya bostället för masugnen byggdes var tidigare Torpet Bruket placerat. Omkring år 1880 brann ladugården ned för jordbruksdelen och en ny byggdes upp på sin nuvarande plats vid Bruket - Sätersfors. När bostadsbyggnaden för gamla jordbruksdelen revs är okänt. Den sista som är skriven här är torparen Abraham Magnusson Säll med familj och de flyttar 1848 till Gustav Adolf. Från år 1848 är det arrendatorerna på Bruket - Sätersfors som bor på torpet och brukar jorden. Byggnaderna för Torpet under Bruket finns med på Laga skifteskartan från år 1833-34 och på Laga storskifteskartan år 1843-44.