Torpet Sågebacken (Lilltorpet)

under Hulebo i Fjällböls rote

Betecknas Lilltorpet på Ekonomiska kartan år 1959.