Torpet Lindstorp

under Björstorp i Darängs rote

  År 1842 kommer avskedade soldaten Johannes Andersson Lind hit från närliggande gräsgälden Skogen. Med sig har han hustru och tre söner. Av efternamnet Lind har stället fått sitt namn. Hustrun Cherstin dör 1843 och Johannes dör 1854. Efter familjen Lind kommer torparen Anders Jönsson med hustru och fyra barn. De bor kvar till 1876 då de flyttar till backstugan Grindstugan under Stora Flittered. De är de sista som bott på stället.