Torpet Stallerhult (Skreckle)

under Lindhult i Darängs rote

Stället kallas även ”Skreckle”. Första kända som bor här är Anders Larsson född 1742 och hustrun Merta Svensdotter, de kommer hit år 1789 och flyttar till Altona under Dalen före år 1793. Från närbelägna backstugan Hastebo kommer sedan Anders Bengtsson med familj. År 1885 kommer från Marbäckens soldattorp August Wilhelm (Ville) Svenningsson med hustru och 5 barn. Han hyr torpet av Lindhult för en tid av 12 år, hyreskontraktet finns bevarat. De är de sista som bor här. Byggnaderna rivs år 1920.