Torpet Häggeberg

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote