Gården Romarns gård

under Holmen i Holmens rote

Gården tillkom genom en hemmansklyvning 1870-1871 och köps av Johannes Andersson och hans hustru Bolla. Johannes blev 1890 frigiven från ett livstidsstraff för 4:e resans stöld som han avtjänade i Carlskrona. De hade tidigare bott på torpet Rom under Högsbäck, därav namnet ”Romarns” och de kom till torpet Sörtorp/Rom i Holmen 1843. Johannes dör 1878 och Bolla dör 1884, 94 år gammal. Gården delas mellan barnen Gustav och Johanna, men de säljer sedan sina delar till den intilliggande gården. Gustav står skriven på gården 1917 men bor troligen hos en dotter i Jönköping. När husen revs är okänt.