Torpet Svedjerödjorna

under Sved i Baskarps rote

Kallas även Karshålet. Finns med på Laga Skifteskartan år 1859.