Backstugan Kilåsen

under Källebäcken i Starbäcks rote

Från Myrebo kom 1807 Johannes Jansson Källberg hit med hustru och en dotter. Johannes var skräddare och vice klockare. Manufaktursmeden Isak Augustsson med hustrun Stina Jonsdotter och fem barn flyttar hit 1858 från Byarum. Stina dör år 1864. Isak bor kvar till sin död år 1900. Smeden Carl Wilhelm Brännberg med familj bodde här en kort tid. Ursprungligt hus borta men nytt hus uppfört på platsen.