18 Klockaremoröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

  Avskrivet från Arvid Gustafssons häfte om Hökensås: "Stenen vid Klockaremoröret är i sin övre del så förvittrad att de huggna kronorna är angripna. Jag har anmält detta till riksantikvarieämbetet för åtgärd. Denna sten utgör samtidigt gränsmarkering mellan Vartofta och Kåkinds härader. Platsen intill var på sin tid den allmänna avrättningsplatsen i Kåkinds härad. Intill denna gränssten finns två riktstenar med blyfyllning". Tilläggas kan att gränsstenen är åtgärdad och två riktstenar i femstenaröret har blyfyllning. Västra Vätterleden passerar förbi platsen.