Kvarnen Tubbereds kvarn

under Tubbered i Högsbäcks rote

Första gången omnämnt i dödboken år 1689 då en kvinna dör i Tubbereds Qvarn. Under 1800 talet bor här ett antal mjölnare bland vilka kan nämnas mjölnaren och vagnmakaren Johan Samuelsson, född 1845 i Vistorp. Han flyttar hit från Lalleryds kvarn år 1883 med hustrun Johanna Gustafsdotter, född år 1838 i Sandhem samt tre barn. Kvarnen var bebodd år 1904 av Karl Zacharias Gustavsson, född 1867 i Habo prästgård. Detta kan vara den sista familjen som bodde på kvarnen. När den revs är ej känt. Grunden syns tydligt liksom den kanal som hörde till kvarnen.