Backstugan Mostugan

under Stora Fiskebäck i Hallebos rote

Finns markerad på Häradsekonomiska kartan från 1877.