Backstugan Högåsen (Lindströms)

under Apelskift i Mobos rote

Backstugan nämns första gången 1864, då nygifte drängen Jonas Petter Johansson, född 1839 i Dädesjö socken, kom hit samtidigt som hustrun Sara Andersdotter Nyberg, född 1835 i Nykyrke socken, och ett barn kom hit från Fifvlereds socken. De bodde här i tre år. Arbetaren Gustaf Johansson, född 1841, bodde här med sin familj 1870-71, innan torparen Gustaf Johansson Lindström, född 1831, kom hit med hustrun Emma Charlotta Bengtsdotter. De bor här med dottern Jenny till år 1908. Föräldrarna flyttar då till ålderdomshemmet i Habo och dottern blir piga i Tufvebo. Efter detta har inga fler bott i backstugan och den är borta sedan länge.