Torpet Ohlen

under Härhult i Darängs rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns ett Torp markerat på denna plats och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Torpet har även kallats för "Odeln". Stället bebott sedan början av 1700-talet av flera torpare, bland annat har här bott ett par skräddare i mitten av 1700-talet. En av dessa skräddare var Hans Svensson, född 1719 i Bränninge Östergård. ”Han blev i barndomen ofärdig i foten, lärde sig skräddarehantverket, gifte sig med Britta Nilsdotter, aflade 5 barn, bodde på Härhults torp Ohlen, död av lungesiuka, var 38 år gammal” enligt dödboken. Hit flyttar år 1802 pigan Katarina Jönsdotter, född år 1770, med två barn, är senare gift med avskedade trosskusken Johannes Andersson Tropp. De bor här till år 1810 då de flyttar till Stallerhult under Lindhult. Byggnaderna borta före år 1900.