Backstugan Järnbäcken

under Karstorp i Baskarps rote

Från gården Fagerhult kom 1865  snickaren Johan Wetterlund hit med familj. Johan dör 1876 men änkan Kristina Karp gifter om sig med Sven Karlsson Plantin. De bor kvar till 1887 då de emigrerar till Amerika. Sonen Johan Axel Wetterlund, en mycket berömd skulptör, flyttar 1876 till Stockholm. Därefter har snickarna Anders och August Werre samt fiskaren Lars Johan Johansson med familj bott här. År 1932 kom familjen Bratt hit och yngre generationer Bratt bor här ännu.