Backstugan Hulterödjan

under Stora Flittered i Gullskogs rote

Omnämnd med säkerhet första gången år 1827 då Jonas enka Maria Svensdotter och fyra barn kommer hit från Flyttorp. Då omnänd som ”En backstuga kallad Hultarödjan”. Samma år finns ytterligare en backstuga som kallas Hultarödjan. Här inhyses enkan Maria Kilvander, född Ödvall. År 1834 står i Hfl ”Backstugan Hulterödjan eller Hornsjön”. År 1862 står Hulterödjan som torp, då kommer torparen Carl Johan Ax med hustru och två barn från Bankeryd. År 1872 kommer avsk sold Anders Johan Qvist med hustru och tre barn från Kättlahultet. De bor kvar till år 1904 då de flyttar till fattighuset.