Torpet Lindholmen

under Hackeberg i Starbäcks rote

Kallades även Mossen. Periodvis har det funnits två hus här. Omnämnt första gången år 1839 då torparen Petter Andersson kom hit med sin familj. Hustrun Sara Andersdotter dog 1852. Petter bor kvar som inhyses tills han 1862 flyttar till sin son Soldat Johan Pettersson Blom i Baskarps STP. Flera familjer har sedan bott här. År 1889 kom Johan Levin Lindkvist med sin familj hit och bor kvar till 1927 då de flyttar till lägenheten Skogshem under Simonstorp. De sista kända som bor här är korgmakaren August Bernard Rosengren med stor familj. De kom hit 1937 från Jönköping Sofia. Husen är raserade.