Torpet Wasselkärret

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Senare registrerad under Svedudden.