Kvarnen Fagerhult Qvarn och Såg

under Fagerhult i Baskarps rote