15 Fasseksröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Avskrift från Arvid Gustafssons skrift om Hökensås: "Ja någon ek kan man inte finna där idag. Men det kan ha funnits en ek där år 1690. Stenen finns rest på en åker vid Stora Väthult, ca 100 meter från landsvägen som går mot Mobacken. En bra sten med klar text. Den blev en gång olovligt flyttad ur åkern, men vederbörande blev ålagd att återställa den till sin ursprungliga plats". Inget femstenarör står att finna här. Alla stenar skall ha ett femstenarör som är den viktiga markeringen. Men alla gränsmarkeringar har inte en krönt sten, tex Lillemoröret och Ekeliaröret. Alla krönta stenar har textsidan in mot allmänningen.