16 Gråstensröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

  Avskrift från Arvid Gustafssons skrift om Hökensås: "Nästa sten mot väster, är Gråstenröret. Ingen sten har vållat oss så mycket bekymmer som den.Beroende bland annat på att kartans avstånd i alnar inte går att lita på. Vi fick avsätta mycket tid och möda men gick ändå bet. Det var då som vi träffade på Gunnar Larsson när vi molokna satt och drack vårt kaffe. Han fick veta våra bekymmer och när han senare lämnat oss började han söka på egen hand. Han hade varit skogshuggare just där och något dök upp i hans minne. Gunnar fann också stenen och meddelade mej detta per telefon. Han erbjöd sej att redan dagen därpå visa oss stenen. Man tycker faktiskt att det går lättare att leva när man träffar på sådana gedigna människor. Även den stenen var av god kvalitet. Men för den stenen lurar en stor fara. Den står mitt i en dunge med avverkningsbar skog. Kommer skogsmaskinerna dit då kan det bli farligt". Tilläggas kan att skogen nu är avverkad och stenen har klarat sig. Arvid Gustafsson besökte stenen omkring 1975. Den är dock lite söndervittrad i toppen och borde åtgärdas för att förhindra fortsatt förfall. Vi fick förnämlig guidning till stenen av Arne Axelsson, annars hade vi haft svårt att finna den.