Backstugan Björkelund

under Daräng i Darängs rote

Kallas även för "Fåglasången". Gustav Bengtsson med hustrun Maja flyttar in år 1868. Huset flyttades omkring år 1910 till Domnaryd i Bankeryd där det byggdes upp exakt likadant. Strax här intill finns en källa som kallas för "Bengtsa källa".