Torpet Föråsen

under Furusjögård i Flatereds rote

Ett gammalt torp under Furusjö gård. Redan år 1700 finns här torparen Pär Olufsson och hans hustru Karin. De sista som bodde här flyttar i början av 1900-talet till Hultet vid Hornamossen. De hette Levin och Stava. Ladugården fanns kvar till omkring år 1920. Sammanlagt har 15 familjer bott på torpet. Boningshuset revs flera år tidigare. Torpet var beläget utmed den så kallade "Föråsavägen". Denna går från vägen mellan Flatered och Lunnebacken via Föråsen till Järnåsen. Olika namn har under 1700-talet funnits på torpet: Furåsen, Furubacken och Föråsen.