Torpet Marielund

under Dalen i Gölhults rote

Torpet omtalas första gången i slutet av 1700-talet. De sista som bodde här var Johan Levin Johansson, född år 1853 i Kymbo och hans hustru Maria Kajsa Johansdotter-Stenberg, född år 1847 i Härja. De flyttar år 1886. Sammanlagt har minst elva familjer bott på torpet. Husen är borta sedan slutet av 1800-talet.