Torpet Karstorps torp

under Karstorp i Baskarps rote

Finns markerad på en ägobeskrivning från år 1762. Kallas också ”Trellebacken”. Förste kände som bott här är Sven Jönsson som kom hit 1723 då han gifte sig med Karin Erichsdotter. Sven var född 1696 i Karstorp och fick av fadern lov att uppodla torpet. Sven dör 1764. Samma år kom Anders Larsson hit med hustru. De flyttar 1775 till Abbarp. Sista kände som bott här är f.d. Korpralen Lars Frisk Persson som kom hit 1778 från St Fiskebäcks soldattorp. Efter laga skiftet 1832 flyttades en av gårdarna hit.