Torpet STP no 24, Sillavadet, Västgöta Reg.

under Stora Kärr i Hallebos rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns torpet Sillavadet markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun. Det var ett gammalt torp under Stubbekärr. Första kända bosättning är från första hälften av 1700-talet. År 1740 dör här Ingeborg Månsdotter, född år 1681. Torpet har även varit soldattorp för Nr 24 Stora Kärr, Vartofta kompani, Västgöta Regemente. Det ursprungliga ryttartorpet låg troligen vid Stubbekärr, men Sillavadet synes en kort tid i början av 1800-talet ha varit soldattorp. Den siste som bodde här var Edvin Johansson Romander. Han flyttade omkring år 1939. Förledet i namnet (Silla-) är oklart, slutledet betyder vad(ställe). Under andra världskriget var en grupp från A6 förlagda till torpet för att bevaka det ammunitionsföråd som var placerat i ladugården.