Torpet Skogslund

under Eskhult i Darängs rote

Torpet nämnt vid namn i slutet av 1700-talet. Då bor här torparen Petter Persson född 1750 och han dör på stället år 1797, 47 år gammal. I början av 1800-talet kommer skräddaren Magnus Göransson, född 1781 i Bankeryd med familj hit och bor kvar till år 1821. Den 10 juli år 1849 beviljades ett frivilligt understöd till Carl Johan Holm, för förlusten av en honom tillhörig kviga som den 1 juni blev ihjälriven av vargar. År 1885 kommer Josef Bergqvist, född 1832, med hustru och barn hit från Hultet under Lindhult. Josef dör här den 2 december år 1911. Huset revs år 2013.