Torpet Hultet

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Omnämnt som ett nyhemman på 1830 talet. Den förste torparen var avskedade soldaten Lars Öst med hustrun Stina Håkansdotter. De flyttade hit år 1838 och bodde kvar hela sin levnad på torpet. Sonen Sven hade sedan torpet mellan åren 1854-1859. Den siste torparen kom hit år 1897 från Svartebäcken. Han hette Karl Johan Johansson. Därefter bodde enligt noteringar i kyrkböckerna ”utfattigt folk” på Hultet. Byggnaderna revs år 1915.