19 Kopparhultskälleröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Texten på stenen är väl bevarad och tydlig. Kvaliten på kalkstenen varierar kraftigt mellan olika stenar, de är troligtvis hämtade på olika platser och huggna av olika "bildhuggare".  De tre kronorna är på denna sten "rättvända". Tyvärr står stenen inklämd vid en stor ask. Eftersom stenen inte får flyttas borde asken det. Inget femstenarör går att finna här, bortodlat?