Backstugan Karlslund

under Åsared i Darängs rote

Noterat i husförhörsprotokoll att Carl Johan Beckman har ”1857 köpt en skogsskift under Åsared och vill bevittna husförhöret i Baskarps rote”. Året efter flyttar Carl Johan och hustrun Johanna Johansdotter samt hennes oä dotter Fredrika hit från en backstuga på sockenallmänningen vid Kvisslan. Dottern Fredrika Grenander gifter sig 1873 och flyttar 1874 till Daretorp. Carl Johan Beckman dör 1875. Johanna bor kvar till 1886 då hon flyttar till fattighuset vid Lilla Flittered. Hon dör där 1887. Backstugan ligger mycket ensligt men trots detta har prosten Isac Strand hållit husförhör här. Huset är borta sedan länge men rester av spismuren syns ännu.