Soldattorpet STP no 540, Stormes, Skarab. Reg.

under Kärnekulla i Hallebos rote

Soldattorp nr 540, Vartofta kompani, Skaraborgs Regemente. Sammanlagt har 15 indelta soldater verkat under Nr 540. Den förste var Sven Karlsson, antagen 1682, död 1702 i fält och den siste var Karl Ludvig Karlsson Storm, född 1875 i Höreda, antagen 1897, avsked 1903, flyttar till Bankeryd 1903. Soldattorpet har legat på flera ställen men detta är sista platsen. Många soldater har haft efternamnet Storm och därför kallas platsen ”Stormes”. De sista kända som bor här är statare Karl Edvard Andreasson med hustru och 6 barn. Huset revs omkring år 1930.