Torpet Windskedan

under Skämningsfors i Skämningsforss rote