14 Betbroröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Avskrift från Arvid Gustafssons skrift om Hökensås: "Nästa markering skulle finnas i närheten av bron över ån Yan. Vi sökte vid fel bro - den nya - först senare kom vi med ledning av äldres berättelser på att vi skulle söka vid den gamla bron i närheten av gården Betebron. Enligt kartan skulle här inte finnas någon krönt sten men när vi fann platsen så stod där en sten med text och allt". Finns något femstenarör här?