Torpet Nybroqvarn

under Svenshult i Gölhults rote

Nybroqvarn var ett torp och en kvarn under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34, och därefter är stället upptaget som en egen ägd brukningsenhet. I samband med skiftet köper Commissions Landtmätaren Herr C.F. Olander i Jönköping Nybro Tullmjölqvarn och 1/48 mtl. av Svenshults ägor runt kvarnen. Torpet och kvarnen finns markerad på Laga skifteskartan år 1833-34, på Häradsekonomiska kartan år 1877 och på alla efterföljande kartor.