Torpet Skogen (södra)

under Skogen (gård) i Gölhults rote

GÖ 2 avser den södra gården, se även GÖ 1 ca 300 m norrut på stigen. Gården omnämnd första gången vi utdebitering av Elfsborgs lösen år 1613. Senare omnämnd som gräsgälds hemman. De sista som bodde här var Anders Abrahamsson med hustru och 4 barn. De kom från Nyborg (Mårtes) och flyttar år 1869 till L:a Slätthult i Habo. Gården köptes då av Johannes Johansson i Åsebygd som brukade den till bete. Husen är borta sedan slutet av 1800-talet. Förutom grunden kan en källa ses strax väster om stigen.